Dörtyol Oxford Dil Akademisi
 kursdetay

İlkokul İngilizcesi

İlkokul İngilizcesi

 

Bu sınıflara devam eden öğrencilerin programı, İngilizceyi sevdirme ve temel bilgileri
verme amacıyla hazırlanır. Yanısıra öğrencilerin programı okullarındaki ingilizce
müfredatına paralel olarak hazırlanır. Bu programlar sayesinde hem öğrencilerimizin
İngilizceye karşı olan ilgi ve becerilerini geliştirmelerine fırsat vermekte hem de okul
İngilizce derslerine paralel egzersizler yaptırarak derslerinde de başarılı olmalarına
katkıda bulunmaktayız. Bu programlarda öğrencilerimizin okul ve dershane
programlarını göz önünde bulundurarak yoğun bir program sunmamakla birlikte
derslerimizi hafta sonlarına göre planlıyoruz.

Ders programlarımız hafta sonu olmakla birlikte Cumartesi ve Pazar; sabah ve öğlen haftada 1 gün 4 saat şeklinde ayda 16 saatten oluşmaktadır. Aynı zamanda yabancı eğitmenler eşliğinde zaman zaman pratik yapma şansını drama ve çizgi film dinletileri yaparak İngilizceyi severek öğrenmelerini sağlıyoruz.

Oxford Dil Okulları olarak yarınlara daha güvenli ve nitelikli gençler yetiştirebilmek amacıyla açılan gruplarımız 3′üncü 4′üncü ve 5′inci sınıf öğrencileri katılabilir.

Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde projeksiyon, bilgisayar, CD/DVD gibi modern araçlarla donatılmış sınıflarımızda İngilizce, yarının büyükleri için ders değil, ikinci dilleri olacak. Oxford Dil Okullarında İngilizce öğrenmek bir eğlencedir. Çocuklarımız öğretmenleri ile eğlenerek yabancı dil öğrenmenin zevkini yaşayacaklardır.

ÜCRETSİZ DERS KİTAPLARI ;

Oxford Üniversity Press ile AVRUPA DİL OKULLARI partnerliğinin bir pozitif yanı da her seviye başlangıcında öğrencilerimiz  ders kitaplarını katılım yapılan grubun ders müfredatı ve öğrenci yaş ortalamasına göre OXFORD UNIVERSITY PRESS in ön gördüğü ders kitaplarını ve aktivite materyallerini tarafımızdan ücretsiz olarak alırlar. Bunun yanısıra AVRUPA DİL OKULLARI öğretmenlerinede Teachers Book , CD , I tutor CD ve Aktivite materyallerinide derslerde kullanılmak üzere ücretsiz olarak sağlamaktadır.

Amacımız Öğrencilerimizin Avrupa’da eğitim alan çocukların standartlarında İngilizce öğrenmelerini sağlamak ve Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanmış, Avrupa’da İngilizce Eğitim Seti olarak kullanılan ve dünyada kabul görmüş bir eğitim setini Türkiyede eş zamanlı olarak AVRUPA DİL OKULLARI okul öncesi ve ilköğretim öğrencileriyle birlikte paylaşarak daha başarılı olmalarını sağlamaktır.

AKTİVİTE ve OYUNLAR

Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde, ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle programımızda İngilizce önemli bir yer tutmaktadır. İngilizce Türkçe paralel eğitim yapılmaktadır. Anadili İngilizce olan öğretmenlerimiz okulumuzda full-time çalışmaktadır.

Yöntem ve Teknikler; İngilizce Programımız ”Bütünsel Dil Yaklaşımına” dayanmaktadır. ”Bütünsel Dil Yaklaşımı” çocuklara İngilizceyi, anaokulu temel programıyla eşgüdüm sağlayarak, çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle anlamlı bir çerçevede öğrenmelerini amaçlar. İngilizce programımız yaşlara bağlı olarak artan zaman dilimlerinde yoğunlaşmaktadır.

Play To Learn ’de İngilizce öğretimi TPR (Total Physical Response ) (Tüm Fiziksel Tepki) ve Task-Based ( Aktivite Tabanlı) metotları esas alınarak verilmektedir. Bu metotlara göre tasarlanan, görsel, işitsel ve yaparak öğrenmeye dayanan oyun ve aktiviteler de İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.

Back to Top